Liikmemaksu vähendamise või sellest vabastamise tingimused

Lapsevanemal on võimalik taotleda liikmemaksu vähendamist või tasust vabastamist. Liikmemaksu soodustust või vabastamist saab taotleda korraga üheks perioodiks (1. periood: september – detsember ja 2. periood jaanuar – juuni). Taotluse võib esitada jooksvalt kogu hooaja vältel, aga otsus tehakse ainult käesoleva perioodi kohta. Taotluse esitamiseks tuleb saata klubi juhatajale (info@karateklubi.ee) vabas vormis taotlus, milles on selgelt väljendatud, miks soodustust või vabastamist taotletakse ning on kirjeldatud, millistele allpoolt välja toodud tingimustele õpilane vastab.

Liikmemaksu soodustust või liikmemaksust vabastamist on õigus taotleda kui

 • õpilase osalemiseks on klubiga sõlmitud liikmeleping,
 • õpilane on 7-19 aastane,
 • õpilane on osalenud treeningutel vähemalt kolm kuud.
 • õpilane suhtub treeningutesse kohusetundlikult.

Liikmemaksu soodustust määrtakse vanema taotlusel näiteks järgnevatel juhtudel:

 • õpilasel ei ole tulenevalt kooli või teiste huvitegevuste graafikust võimalik osaleda Falco treeningutel rohkem kui üks kord nädalas.
 • Õpilane on perest, kus on kolm või enam ülalpeetavat.
  NB! Kui ühest perest osaleb Falco treeningutel mitu inimest, siis sellekohase soodustuse rakendame ilma taotluseta (-25% liikme kohta, liikmemaksu summa ümardatakse üles täisnumbrini).

Liikmemaksust vabastamise avaldus tuleb esitada koos majanduslikku raskust põhjendavate dokumentidega (näiteks tööandja poolt saadud 6-kuu palgatõend või töötukassa tõend). Taotluses peab olema selgelt väljendatud, miks vabastamist taotletakse ja kirjeldatud õpilase vastavust allpool märgitud tingimustega. Taotlus tuleb esitada vabas vormis klubi juhatajale e-posti aadressil info@karateklubi.ee. 

Liikmemaksust vabastamise või soodustuse määramise otsustab Karateklubi Falco juhatus koos taotluse teinud õpilase treeneriga. Otsuse tegemisel võetakse arvesse järgnevaid tingimusi:

 • Õpilase osalemine on õigeaegselt kinnitanud Tartu linna või muu huvihariduse tegevtoetusi määrava omavalitsuse infosüsteemis ja tema eelistus on läinud tegevoetuse määramisel arvesse.
 • Õpilane on esinenud üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel konkurentsivõimeliselt.
 • Õpilane kuulub perekonda, mille kuu netosissetulek on alla toimetulekupiiri.
 • Õpilane kuulub perekonda, kus on kolm või enam ülalpeetavat.
 • Õpilase vanem/ad on töötu/d.
 • Õpilan on ise või kelle vanem on pensionär.
 • Õpilast kasvatab üksikvanem.
 • Õpilane on orb.

Liikmemaksu soodustuse või tasust vabastamine otsustatakse kahe nädala jooksul taotluse esitamisest. Otsusest teavitatakse õpilast/lapsevanemat e-kirja teel.


Karateklubi Falco | Kastani 48g, Tartu 50410 | +372 51 66 253 | info[ät]karateklubi.ee | a/a EE452200221005121035